Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Spudych Alfons

Alfons Jan Spudych

ur. w 1930 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Alfons Spudych był członkiem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Spożywczych „Spomasz” w Bydgoszczy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność wydawniczą i kolportażową nielegalnych pism związkowych na terenie Bydgoszczy. Pod koniec 1982 r. wraz z żoną Barbarą i synem Krzysztofem był współzałożycielem nielegalnego pisma „W Drodze”.
W związku z prowadzoną działalnością, w dniu 8.05.1983 r., po dokonaniu przeszukania w miejscu zamieszkania podczas, którego Służba Bezpieczeństwa zarekwirowała cały nakład wydawanego pisma „W Drodze” wraz ze sprzętem poligraficznym, został zatrzymany i tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 9.05.1983 r. Był przetrzymywany w Areszcie Śledczym KWMO w Bydgoszczy i Zakładzie Karnym w Koronowie. Został zwolniony z więzienia w dniu 27.07.1983 r. na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 25.07.1983 r., a prowadzone przeciwko niemu postępowanie zostało umorzone postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 19.08.1983 r. na mocy ustawy o amnestii.
Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną i nadal zajmował się drukowaniem i kolportowaniem ulotek, pism i innych podziemnych wydawnictw.
W związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1983-1988.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej