Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Janiszewska Bożena
Bożena Maria Janiszewska
ur. w 1942 roku w m. Kraśnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 455/2015

Biogram

Prowadziła działalność opozycyjną od połowy lat 70-tych.  Jako asystent na Wydziale Pedagogicznym w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach pomagała w powielaniu i kolportażu nielegalnej literatury. Utrzymywała kontakty z opozycją siedlecką i działaczami KOR z Warszawy. Była także dostarczycielką literatury bezdebitowej, ulotek oraz sprzętu i materiałów do drukowania na teren Siedlec,  inicjatorką ich kolportażu. Pomagała również w organizowaniu w Siedlcach Radia „Solidarność”, dostarczając z Warszawy w 1984 r. mini nadajniki radiowe do nadawania na falach UKF. W jej mieszkaniu w Warszawie zlokalizowany był duży punkt kolportażu wydawnictw „Most” i "Kos”. Pani Bożena Janiszewska była kolporterką wydawnictwa „Most” na woj. siedleckie. Jednocześnie będąc pracownikiem naukowym UW wspierała działania opozycyjne. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN