Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kosiński Jarosław
Jarosław Kosiński
ur. w 1952 roku w m. Biała Podlaska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 462/2018

Biogram

Był aktywnym działaczem opozycyjnym związanym z NSZZ "Solidarność". W związku z prowadzoną działalnością był internowany w okresie od 9 kwietnia 1982 r.  do 23 listopada 1982 r. i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka. Następnie przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Rzeszowie i Kielcach. Po zwolnieniu z interowania nie zaprzestał działalności niepodległościowej i w dalszym ciągu zajmował się produkcją, kolportażem oraz pisaniem tekstów do patriotycznych wydawnictw. Był wielokrotnie przesłuchiwany i sądzony za działalność opozycyjną. W kolejnych latach był jeszcze dwukrotnie tymczasowo aresztowany, od 30 maja 1984 r. do  28 lipca 1984 r. i  od 24 kwietnia 1986 r. do 6 sierpnia 1986 r. W obu przypadkach zwolnienie nastąpiło na podstawie przepisów ustaw o amnestii. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej