Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jadwiga Maria Romanowska
ur. w 1948 roku w m. Błotno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 145/2019

Biogram

Jadwiga Romanowska od 1980 r. była działaczką NSZZ „Solidarność”. Pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Zakładowej w Szpitalu Miejskim w Toruniu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność w podziemnych strukturach opozycji antykomunistycznej na terenie Torunia. Zajmowała się kolportażem nielegalnych pism, znaczków okolicznościowych i innych wydawnictw niezależnych, które rozpowszechniała na terenie swojego zakładu pracy i miasta Torunia.
Brała udział w Mszach św. za Ojczyznę i nielegalnych manifestacjach organizowanych z okazji świąt narodowych.
Była również zaangażowana w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu i organizację pielgrzymek. Zagrożoną działalność opozycyjną prowadziła do 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków