Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ogiba Andrzej
Andrzej Janusz Ogiba
ur. w 1954 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018

Biogram

Andrzej Ogiba był aktywnym działaczem antysocjalistycznym. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym na terenie Przedsiębiorstwa Państwowego „Polmozbyt” w Szczecinie. We wrześniu 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność” oraz członkiem Komitetu Założycielskiego Pracowników Polmozbytu i członkiem Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego należał do grona osób kierujących strajkiem na terenie Przedsiębiorstwa Państwowego „Polmozbyt” w Szczecinie, który wybuchł 14.12.1981 r. W dniu 22.01.1982 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 9.04.1982 r. skazano go na karę 1 roku pozbawienia wolności. 
Był więziony w Zakładzie Karnym w Stargardzie Szczecińskim a następnie we Wrocławiu. Zwolniony warunkowo dnia 24.11.1982 r. po odbyciu 2/3 kary. Pośmiertnie został uniewinniony (05.12.2002 r.) dzięki wniesionej rewizji nadzwyczajnej, zaskarżającej w całości wyrok wydany przez Sąd Wojewódzki w Szczecinie w 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej