Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mirosława Anna Błaszczak-Wacławik

ur. w 1951 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od września 1980 r. weszła w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” na ww. uczelni, pełniła również funkcję pełnomocnika w kontaktach MKZ Katowice. Po wprowadzeniu stanu wojennego, ze względu na propagowanie poglądów „prosolidarnościowych” wśród studentów Uniwersytetu Śląskiego, została zwolniona z pracy. Następnie w latach 1982-1986 pracowała w Hucie „Baildon” w Katowicach. Na przełomie marca i kwietnia 1982 r. pod pseud. „Adam Selorz” uczestniczyła w tworzeniu Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Od 1982 r. była również współorganizatorem jednego z pierwszych hurtowych punktów kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Była jednym z redaktorów pism podziemnych „Pik” i „WiS”. Uczestniczyła także w spotkaniach podziemnej grupy działaczy zajmujących się produkcją i kolportażem nielegalnego wydawnictwa. W latach 1983-1989, w związku ze swoją działalnością opozycyjną, była rozpracowywana przez KWMO/WUSW w Katowicach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN