Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Tyrański Władysław
Władysław Tyrański
ur. w 1952 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 489/2019

Biogram

Pracownik Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie. Współorganizator drugoobiegowego wydawnictwa PAP – Polowe Archiwum Prasowe Kraków, wydającego w latach 1983-89 tygodnik „Mała Polska”, a także w latach 1984-85 miesięcznik „Archiwum Współczesne”. Autor tekstów, organizator druku oraz sieci kolportażu, zaś po śmierci Władysława Masłowskiego w 1986 r. redaktor naczelny „Małej Polski”. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków