Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tyrański Władysław

Władysław Tyrański

ur. w 1952 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 489/2019
Biogram
Pracownik Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie. Współorganizator drugoobiegowego wydawnictwa PAP – Polowe Archiwum Prasowe Kraków, wydającego w latach 1983-89 tygodnik „Mała Polska”, a także w latach 1984-85 miesięcznik „Archiwum Współczesne”. Autor tekstów, organizator druku oraz sieci kolportażu, zaś po śmierci Władysława Masłowskiego w 1986 r. redaktor naczelny „Małej Polski”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN