Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Włodzimierz Henryk Stachewicz

ur. w 1953 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019
Biogram
Był pracownikiem Wydziału Stalowni Huty ,, Warszawa”. W 1982 r. w kościele św. Anny brał udział w szkoleniach dla działaczy podziemia. Prowadził akcje propagandowe oklejania plakatami ścian huty oraz malowania na murach haseł solidarnościowych. Na terenie zakładu pracy zajmował się kolportażem bibuły. W maju 1983 r. w ramach protestu wobec pacyfikacji huty w stanie wojennym zorganizował akcję uruchomienia syreny na dachu Wydziału Stalowni. Po akcji „Syrena”  był wielokrotnie przesłuchiwany przez SB, w lipcu 1983 r. zwolniony z pracy. Od 1984 r. kontynuował działalność opozycyjną w nowym miejscu pracy (Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowego Zachód), gdzie organizował papier na druk dla ,,Solidarności” hutniczej oraz rozprowadzał bibułę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków