Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Stanisław Jaskulski

ur. w 1947 roku w m. Strzyżewo/Gniezno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 25/2017
Biogram
Tadeusz Jaskulski był pracownikiem Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Bydgoszczy, zatrudnionym na stanowisku asystenta. 
W 1980 r. uczestniczył w tworzeniu struktur NSZZ „Solidarność”, zostając przewodniczącym Komisji Zakładowej w swoim zakładzie pracy.  
Przed wyborami parlamentarnymi w 1985 r. zaangażował się w działalność podziemną mającą na celu zniechęcenie społeczeństwa Bydgoszczy do udziału w głosowaniu. 
W nocy 22 czerwca 1985 r. w czasie rozklejania ulotek nawołujących do bojkotu wyborów został zatrzymany, a następnie postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, w którym przebywał do dnia 31 grudnia 1985 r. 
Wobec trzykrotnego nie stawienia się na rozprawę sądową, postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy został ponownie aresztowany w okresie od 27 maja 1986 r. do 13 czerwca 1986 r.
W dniu 21 sierpnia 1986 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy umorzył prowadzone postępowanie karne na mocy ustawy o amnestii. 
W okresie prowadzonej działalności utrzymywał stałe kontakty z opozycjonistami z innych miast m.in. z Warszawy, Szczecina i Poznania. Ponadto zaangażował się w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy oraz był współzałożycielem, autorem tekstów, redaktorem i drukarzem podziemnego czasopisma „Żywią i Bronią”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN