Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ochnia Grzegorz

Grzegorz Stanisław Ochnia

ur. w 1957 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Pan Grzegorz Stanisław Ochnia, jako pracownik Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Radomiu, brał udział w strajku, a następnie demonstracji ulicznej w dniu 25 czerwca 1976 r. Od października 1980 r. był przedstawicielem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska na zebranie wyborcze w regionie, a także członkiem Komisji Zakładowej w Radomskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Radoskór”. W czerwcu 1981 r. współtworzył Komitet Obrony Więzionych za Przekonania  w Radomiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Grzegorz Stanisław Ochnia kontynuował działalność opozycyjną, m.in. kolportując różnego rodzaju wydawnictwa bezdebitowe. W latach 1981-1989 był członkiem Komitetu Pomocy Internowanym i Represjonowanym. W związku ze swą działalnością został aresztowany w dniu 30 czerwca 1982 r. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazany został na 2 lata pozbawienia wolności, skróconego przez sąd II instancji na rok więzienia. Osadzony został w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie, gdzie brał m.in. udział w strajkach głodowych. Zwolniony został w dniu 30 czerwca 1983 r.  Po odzyskaniu wolności nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Od marca do lipca 1989 r. był członkiem zarządu Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemia Radomska i uczestnikiem kampanii wyborczej. W 1990 r. Pan Grzegorz Stanisław Ochnia wyjechał na stałe do Australii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej