Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Figiel Tadeusz
Tadeusz Figiel
ur. w 1948 roku w m. Kalisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015

Biogram

Pracownik Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Podhale” w Nowym Targu. Jesienią 1980 r. współtwórca struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Przewodniczący Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 13 lipca 1982 r. Z powodu stanu zdrowia część okresu internowania spędził w szpitalu więziennym.
Czynny przy odtworzeniu struktur „Solidarności” w zakładzie pracy w 1989 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN