Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Figiel Tadeusz

Tadeusz Figiel

ur. w 1948 roku w m. Kalisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015
Biogram
Pracownik Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Podhale” w Nowym Targu. Jesienią 1980 r. współtwórca struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Przewodniczący Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 13 lipca 1982 r. Z powodu stanu zdrowia część okresu internowania spędził w szpitalu więziennym.
Czynny przy odtworzeniu struktur „Solidarności” w zakładzie pracy w 1989 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN