Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Leśniewski

ur. w 1949 roku w m. Majków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Zbigniew Leśniewski był pracownikiem Zakładów Metalowych „Predom-Mesko” w Skarżysku Kamiennej, członkiem NSZZ „Solidarność”. 
Jako działacz związkowy został przez organa bezpieczeństwa przewidziany do internowania i internowany od dnia 5 listopada 1982 r. w obozie wojskowym w Czarnem. Szkolenie wojskowe rezerwistów  w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. Zwolniony z internowania został 2 lutego 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Grzegorz Majchrzak (red.), „Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.” (IPN, Warszawa 2016)