Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Błażewicz Krzysztof

Krzysztof Piotr Błażewicz

ur. w 1956 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2023
Biogram
Pan Krzysztof Piotr Błażewicz był aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Energetycznych Okręgu Wschodniego Radom. W ramach tej działalności zajmował się m.in. organizowaniem biblioteczki wydawnictw niezależnych w zakładzie pracy, ponadto przygotowywał i prowadził w radiowęźle zakładowym programy o charakterze antypaństwowym. 14 grudnia 1981 r., pod pretekstem przesłuchania go w charakterze świadka, został wezwany do stawiennictwa w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Radomiu i tam zatrzymany. Został internowany i osadzony w Ośrodku odosobnienia w Kielcach. Pan Krzysztof Błażewicz został zwolniony z internowania w dniu 7 lipca 1982 r. Służba Bezpieczeństwa próbowała go skompromitować, rozsiewając plotki w środowisku działaczy opozycyjnych o podjęciu przez niego współpracy, a także stosowano wobec niego perlustrację korespondencji oraz przeniesiono go do innego zakładu pracy na niższe stanowisko.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN