Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bryl Ewa

Ewa Bryl

ur. w 1936 roku w m. Janowa Dolina
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Ewa Bryl prowadziła działalność opozycyjną w latach 1980-1989. Była organizatorką struktur NSZZ ,,Solidarność'' oraz kolporterką materiałów bezdebitowych.
Pracowała w Zespole Szkół Mechanicznych w Kołobrzegu jako nauczycielka języka polskiego. W miejscu pracy kierowała działalnością związkową. W dniu 28 września 1980 r. była sygnatariuszką Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Kołobrzegu i została powołana na członka prezydium. Z ramienia MKZ działała w Komisji Informacyjnej i zajmowała się powielaniem pism i ich rozprowadzaniem w zakładach pracy. Przygotowywała materiały, instrukcje, regulaminy, ordynacje wyborcze oraz zajmowała się obsługą zebrań Komisji Zakładowych. Uczestniczyła w delegacjach do centrali „Solidarności” w Gdańsku. Brała aktywny udział w spotkaniach i negocjacjach z władzami administracyjnymi w sprawach bytowych i socjalnych związku. Była członkinią Prezydium Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Reprezentowała region na Zjeździe Krajowym Nauczycieli NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w dniu 26 października 1980 r. Uczestniczyła w kontaktach z episkopatem oraz pełniła dyżury w MKZ w związku z akcjami strajkowymi.
W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 04.06.1986 r. zajmowała się kolportażem nielegalnych wydawnictw podziemnej „Solidarności”, tj. „Solidarność Gdańska”, „Obraz”, „Tygodnik Wojenny”, „Robotnik Pomorza Zachodniego” i inne. Uczestniczyła w zbiórkach pieniężnych i materialnych na pomoc dla osób internowanych, pozbawionych pracy i skazanych na kary grzywny. Uczestniczyła w manifestacji w dniu 10 listopada 1982 r. w Kołobrzegu.  W swoim domu gościła osoby represjonowane i ich rodziny w ramach akcji organizowania wypoczynku przez episkopat polski.
Działała w Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania w Kołobrzegu. Uczestniczyła w reaktywacji NSZZ „Solidarność” i w przygotowywaniu wyborów w 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Edward Stępień, Kołobrzeg - twierdza Solidarności, Kołobrzeg 2010