Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szymańska Grażyna

Grażyna Jadwiga Szymańska

ur. w 1955 roku w m. Wólka Gołoska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020
Biogram
Od wiosny 1981 r. była członkinią NSZZ „Solidarność” w Zakładach Mechanicznych „Ursus” w Warszawie. W styczniu 1982 r. przepisywała i rozpowszechniała w pracy: „List do generała”, „Zakazaną piosenkę”, „Hymn internowanych ekstremistów”, i „Kolędę internowanych w Białołęce”. 20 stycznia 1982 r. dokonano przeszukania w miejscu pracy, a następnego dnia w miejscu zamieszkania. Odnaleziono gazety NSZZ „Solidarność”, wydane przed 13 grudnia 1981 r. oraz ulotki wydrukowane w stanie wojennym. Z tego powodu została zatrzymana 21 stycznia 1982 r., a 23 stycznia 1982 r. tymczasowo aresztowana przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Warszawie i osadzona w Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 18 lutego 1982 r. została skazana na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, 5000 zł grzywny, 2800 zł opłaty na rzecz Skarbu Państwa, pokrycie kosztów postępowania sądowego. Tego samego dnia opuściła Areszt przy ul. Rakowieckiej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej