Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wesołek Klaudiusz

Klaudiusz Wesołek

ur. w 1968 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 26/2016
Biogram
Rozpoczął działalność opozycyjną jako uczeń III LO w Gdańsku, a od 1987 r. kontynuował ją w trakcie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1986 r. był aktywnym członkiem Ruchu „Wolność i Pokój”. W ramach tej organizacji zajmował się kolportażem pism bezdebitowych i ulotek, które przechowywał również w swoim mieszkaniu. Pisał artykuły, rozpowszechniał egzemplarze pisma „A Capella”. Uczestniczył w nielegalnych manifestacjach i happeningach. Za działalność opozycyjną w Ruchu „Wolność i Pokój”, Federacji Młodzieży Walczącej oraz Niezależnym Zrzeszeniu Studentów był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin. Przeprowadzano z nim rozmowy ostrzegawcze oraz rewizje w miejscu zamieszkania. W latach 1986-1989 był kilkakrotnie karany przez Kolegium d/s Wykroczeń w Gdańsku grzywna lub karą 1 miesiąca aresztu zamienianą na nieodpłatną dozorowaną pracę w wyznaczonym zakładzie pracy. W dniu 10 czerwca 1987 roku w związku z przyjazdem na Wybrzeże Jana Pawła II został zatrzymany prewencyjnie przez funkcjonariuszy WUSW w Gdańsku i osadzony w areszcie w Tczewie, skąd został zwolniony 12 czerwca 1987 roku. W marcu 1987 roku wspólnie z działaczami Ruchu „Wolność i Pokój” uczestniczył w proteście przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu. W 1988 roku brał udział w strajku studenckim na Uniwersytecie w Gdańskim. W związku z zastrzeżeniem mu możliwości wyjazdów zagranicznych (w latach 1987-1990) 13 czerwca 1988 r. przeprowadził protest przed Wydziałem Paszportów WUSW w Gdańsku, z transparentem o treści: „Paszport dla każdego - Klub więźnia granic”. Dnia 16 czerwca 1988 r. przed Sejmem, przykuty łańcuchem (z Wojciechem Jankowskim i Jackiem Fedorem) do znaku drogowego z transparentem o treści „Wolność więzionych za wojsko”, w ten sposób protestując  przeciwko ustawie o powszechnym obowiązku służby wojskowej w PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej