Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Teodorowicz Halina

Halina Teodorowicz

ur. w 1957 roku w m. Olsztyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 465/2017
Biogram
Halina Teodorowicz z d. Pietkiewicz
Prowadziła działalność opozycyjną w latach 1980-1989.
Od września 1980 r. była członkiem Komisji Zakładowej w Olsztyńskich Zakładach Graficznych. Od 17 sierpnia do 5 września  1981 r. była uczestniczką strajku w OZGraf.  
Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce była członkiem nieformalnej grupy w OZGraf, kolportującej czasopismo „Rezonans”, udzielającej pomocy internowanym pracownikom zakładu oraz ich rodzinom, za co 28 sierpnia 1982 r. została internowana w Ośr. Odosobnienia w Darłówku. Została zwolniona 4 grudnia 1982 r. 
Po wyjściu na wolność kontynuowała działalność opozycyjną i aktywnie działała w nieformalnych strukturach podziemnych, kolportowała pisma podziemne m.in. „Rezonans”. 
Do 1989 r. był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa. Była wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej