Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gaweł Stanisław

Stanisław Gaweł

ur. w 1939 roku w m. Trzebica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2014
Biogram
Pracownik Zakładów Mechanicznych w Tarnowie. Począwszy od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Komisji Oddziałowej związku oraz członek Komisji Zakładowej w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach „Solidarności”. W związku z udziałem w krótkotrwałym strajku w dniu 13 maja 1982 r. zwolniony z pracy. Po podjęciu jej w Specjalistycznym Przedsiębiorstwie Remontu i Rozruchu Instalacji Przemysłu Chemicznego „Chemorozruch” kontynuował działalność podziemnych strukturach związkowych podległych Tarnowskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. Od jesieni 1982 r. samodzielnie powielał druki TTKK, głównie pismo „Tarnina”. 
W dniu 25 sierpnia 1982 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany pod zarzutem druku wydawnictw bezdebitowych. Objęty postępowaniem karnym i osadzony w Zakładzie Karnym w Tarnowie. Zwolniony w dniu 28 października 1983 r. (postępowanie umorzono w 1984 r. na mocy przepisów amnestyjnych).
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN