Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tochman Krzysztof

Krzysztof Adam Tochman

ur. w 1959 roku w m. Szczebrzeszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 281/2014
Biogram
Krzysztof Adam Tochman w latach 1981-1988 studiował historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie.
W 1979 r. roku jako uczeń klasy maturalnej brał udział w akcji „Pomnik” w Zwierzyńcu, w trakcie której oblano farbą obelisk dedykowany obrońcom władzy ludowej. Podczas studiów oraz w późniejszym okresie współpracował m.in. z działaczami Konfederacji Polski Niepodległej oraz NSZZ „Solidarność” z terenów województw rzeszowskiego i zamojskiego. Zajmował się redagowaniem i kolportażem ulotek. Podczas pisania pracy magisterskiej w WSP w Rzeszowie pt. „Cichociemni w strukturach Okręgu Krakowskiego AK” nawiązał szereg kontaktów z byłymi żołnierzami AK oraz ich rodzinami w kraju i za granicą. Ze względu na prezentowane poglądy oraz zainteresowania, a także udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych oraz tzw. „wieczorach historycznych”, organizowanych w kościołach rzeszowskich, był inwigilowany przez SB. Działania te obejmowały obserwację, metody podsłuchowe, perlustrację korespondencji oraz wykorzystanie osobowych źródeł informacji. Był zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB w Rzeszowie i Zwierzyńcu, w jego rodzinnym domu w Zwierzyńcu 30.04.1982 r. przeprowadzono również rewizję.
Funkcjonariusze SB uniemożliwili mu ponadto w 1988 r. podjęcie pracy w WSP w Rzeszowie w charakterze asystenta, wpływając w tym względzie na decyzję władz uczelni.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa  w latach 1987-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej