Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lamkiewicz Leszek

Leszek Lamkiewicz

ur. w 1954 roku w m. Nowy Dwór Gdański
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 302/2018
Biogram
Pan Leszek Lamkiewicz w sierpniu 1980 r. współorganizował strajk solidarnościowy  w Fabryce Przekładni Samochodowych „Polmo” w Tczewie, gdzie pracował jako szlifierz. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. Od lipca 1981 r. był członkiem Zarządu Regionu Gdańsk oraz wiceprzewodniczącym Podregionu Tczew. Z uwagi na swoją działalność opozycyjną był w okresie od 13 lutego 1981 r. do 17 sierpnia 1982 r. rozpracowywany przez Wydział III-A KWMO w Gdańsku w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Mały”. Ponadto Pan Leszek Lamkiewicz był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, gdzie przebywał od 12 grudnia 1981 r. do 9 lipca 1982 r. Dodatkowo Pan Leszek Lamkiewicz w dniu 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW. 3466 w Czerwonym Borze. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a służyło jedynie walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. W dniu 3 lutego 1983 r.  Pan Leszek Lamkiewicz został zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych.


Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej