Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cegielski Jan

Jan Romuald Cegielski

ur. w 1950 roku w m. Sobótka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”, członkiem Zarządu MKZ w Katowicach. W dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich, a następnie przeniesiony do Ośrodka w Zabrzu-Zaborzu. 6 maja 1982 r. został skierowany na leczenie szpitalne. 24 czerwca 1982 r. zbiegł ze szpitala w Goczałkowicach, gdzie był hospitalizowany. 
Po ucieczce pozostawał w ukryciu, w tym czasie zorganizował podziemne struktury „Solidarności”. Objął funkcję kierownika w Regionalnej Komisji Wykonawczej Regionu Śląsko- Dąbrowskiego, która zdaniem władz miała „na celu rozpowszechnianie wiadomości fałszywych, nawołujących do nieposłuszeństwa wobec stanu wojennego i zmierzających do wywołania niepokojów społecznych”. 22 sierpnia 1982 r. został ponownie zatrzymany, a następnie 3 marca 1983 r. wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach skazany na 3 lata więzienia. Wolność odzyskał, na mocy przepisów ustawy o amnestii, w dniu 19 sierpnia 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN