Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Serek Szczepan

Szczepan Serek

ur. w 1951 roku w m. Końskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 588/2017
Biogram
Był członkiem Zakładowego Komitetu Strajkowego w Fabryce Pomp „Białogon”. W NSZZ „Solidarność” pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Założycielskiego oraz etatowego przewodniczącego Komisji Interwencji w Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego. Brał udział w zjeździe delegatów Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył w IV Krajowym Zjeździe Biur Interwencji w Gdańsku w dniach 23-24.04.1981 r., na którym reprezentował MKZ świętokrzyski. W dniu 9 listopada 1981 r. uczestniczył w  posiedzeniu Zarządu Regionu Świętokrzyskiego z udziałem KZ „Solidarność” Regionu. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się drukowaniem i kolportażem ulotek oraz biuletynów Komitetu Oporu Społecznego. W dniu 25.08.1983 r. uczestniczył w nielegalnym zebraniu grupy „BIS” w ramach której prowadził działalność. Zajmował się redagowaniem, wydawaniem i kolportażem biuletynów „BIS”. Udzielał pomocy osobom internowanym i członkom ich rodzin m.in. przez prowadzenie działań zmierzających do zorganizowania nielegalnych grup w środowisku lekarzy w celu uzyskania zaświadczeń i pomocy dla osób internowanych oraz działaczy podziemnych struktur „Solidarności”. Uczestniczył w Mszach Św. za Ojczyznę w katedrze kieleckiej oraz uroczystości patriotycznych i kościelnych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej