Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pawlik Andrzej
Andrzej Pawlik
ur. w 1953 roku w m. Pierzchnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019

Biogram

W latach 1976-1980 był współpracownikiem KOR, KSS KOR. Od 1982 do 1989 r. prowadził działalność w strukturach zawieszonego związku NSZZ „Solidarność”. Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw m.in. „Komunikatów KOR”, „Robotnika”, „Bratniaka” w Lublinie i Kielcach oraz wydawanej przez ROPCiO „Opinii”. Organizował i uczestniczył w spotkaniach dyskusyjnych byłych działaczy związku „Solidarność”. Współorganizował i działał w nielegalnej grupie teatralnej przy klasztorze O.O. Cystersów  w Jędrzejowie.   

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków