Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chmielewski Stanisław

Stanisław Piotr Chmielewski

ur. w 1946 roku w m. Chmielów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2019
Biogram
Pracownik Zespołu Elektrociepłowni Kraków. Współtwórca struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy, wybrany sekretarzem Komisji Zakładowej związku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizator strajku z elektrociepłowni „Łęg” w Krakowie w dniach 15 – 16 grudnia 1981 r. 
Począwszy od 1982 r. członek podziemnej struktury „Solidarności” w miejscu pracy, której działalnością od 1984 r. kierował. Czynny przy organizacji pomocy dla rodzin osób represjonowanych, jak również kolportażu prasy drugoobiegowej na terenie krakowskich zakładów pracy. Współtwórca podziemnych pism „Solidarność Podgórza, Łęgu, Skawiny i Wieliczki” (1983) oraz „Solidarność Energetyków” (1986-87).  
Jeden z inicjatorów nawiązania w 1985 r. współpracy z francuskimi związkowcami zrzeszonymi w Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) w zakresie organizacji wakacyjnego wypoczynku rodzin oraz pomocy materialnej. 
Począwszy od 1987 r. inicjator prób odtworzenia jawnych struktur „Solidarności” w elektrociepłowni, od września 1988 w składzie Komitetu Organizacyjnego związku. Od stycznia 1989 r. członek Regionalnego Komitetu „Solidarności” Małopolska. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej