Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Ryszard Marciuk
ur. w 1951 roku w m. Słupsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019

Biogram

Ryszard Marciuk był członkiem Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Fasty” w Białymstoku. Był także inicjatorem utworzenia w miejscu pracy Zakładowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania.
Po ogłoszeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemnych struktur „Solidarności”. Brał udział w kolportażu nielegalnych ulotek i wydawnictw nawołujących do strajku i innych form oporu wobec władz na terenie BZPB „Fasty”, a także był wymieniany jako członek grupy działaczy b. NSZZ „Solidarność”, która nawoływała do strajku w zakładzie. 10 listopada 1982 r.  uczestniczył  w kolportażu «Biuletynu Informacyjnego NSZZ „Solidarność”» Regionu Białystok. 13 czerwca 1984 r. w związku z podejrzeniem o kolportaż nielegalnych wydawnictw na terenie zakładu pracy, dokonano przeszukania szafek ubraniowych, m.in. Ryszarda Marciuka. 
Ryszard Marciuk, jako osoba podejrzana o prowadzenie nielegalnej działalności związkowej, był objęty zastrzeżeniem wyjazdów do wszystkich krajów świata wniesionym przez Wydział V KWMO w Białymstoku w okresie od 20 września 1982 r. do 31 marca 1985 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

K. Sychowicz, NSZZ „Solidarność” Region Białystok, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 5, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.
J. A. Jamiołkowski, Pajęczyna. Rekonstrukcja historii NSZZ „Solidarność” w BZPB „Fasty” (13-grudnia 1981 – 22 czerwca 1989), Białystok 2014.

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności