Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Leszek Brzezik

ur. w 1953 roku w m. Pierzchały
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012
Biogram
Był członkiem Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładzie Transportu Przemysłu Mięsnego w Sokołowie Podlaskim, a także członkiem MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze - Oddział w Sokołowie Podlaskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie zaangażował się w działalność opozycyjną. Uczestniczył w pomocy osobom internowanym, organizując paczki żywnościowe. Był współorganizatorem uroczystości rocznicowych, a także czynnie uczestniczył w akcjach protestacyjnych organizowanych przez „Solidarność”. Ponadto sporządzał i rozpowszechniał ulotki i podziemne wydawnictwa na terenie Sokołowa Podlaskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej