Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Edward Karyś

ur. w 1938 roku w m. Domaszowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 588/2017
Biogram
Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie uczestniczył w akcjach strajkowych i protestacyjnych w zakładzie pracy FSS Polmo SHL w Kielcach. W dniu 30.01.1982 r. na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce zapalił świeczki w oknach swojego mieszkania. W latach osiemdziesiątych XX wieku uczestniczył w Mszach za Ojczyznę, uroczystościach kościelnych, patriotycznych oraz rocznicowych organizowanych przez działaczy zawieszonego związku „Solidarność”. W dniu 17.11.1985 r. wziął udział w Mszy Św. w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kielcach odprawionej w intencji pracowników FSS Polmo SHL w Kielcach, jak również czwartej rocznicy poświęcenia sztandaru b. Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz zawieszenia krzyży na terenie fabryki.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej