Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wilk Tadeusz
Tadeusz Wilk
ur. w 1946 roku w m. Będzin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 551/2016

Biogram

Pan Tadeusz Wilk brał czynny udział w strajkach górniczych w Kopalni Węgla Kamiennego „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju trwających w dniach od 28 VIII do 3 IX 1980 r.
Był uczestnikiem strajku również po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach od 13 - 15 XII 1981 r. oraz w sierpniu 1988 r. 
W latach 1981-1989 uczestniczył w działaniach podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” na terenie Jastrzębia-Zdroju, a ponadto rozpowszechniał nieleglane ulotki na terenie jastrzębskiej kopalni „Moszczenica”.  

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków