Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kawalec Wiesław

Wiesław Kawalec

ur. w 1940 roku w m. Barbarówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2022
Biogram
Wiesław Kawalec prowadził działalność opozycyjną w latach 1982-1989. Brał czynny udział w wydarzeniach Grudnia 1970 r. w Szczecinie. W 1971 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r., będąc pracownikiem Stoczni Szczecińskiej, ponownie brał czynny udział w strajku, za co został zwolniony z pracy. W latach 1982 – 1989 działał w strukturach podziemnych NSZZ „Solidarność”. Zaangażował się w kolportaż ulotek i czasopism z drugiego obiegu, takich jak: „Tygodnik Mazowsze”, „Grot”, „Jedność Podziemna”, „Ster – Głos Stoczni Podziemnej”. Uczestniczył w manifestacjach oraz akcjach opozycyjnych. Organizował zbiórkę pieniędzy dla rodzin internowanych pracowników Stoczni Szczecińskiej.
W związku w działalnością opozycyjną Wiesław Kawalec był pod stałą obserwacją funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Był wielokrotnie przesłuchiwany i poddawany rewizjom, miał problemy ze znalezieniem zatrudnienia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków