Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Owczarek Leszek

Leszek Zbigniew Owczarek

ur. w 1959 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 548/2016
Biogram
Leszek Zbigniew Owczarek współorganizował Niezależne Zrzeszenie Studentów na Uniwersytecie Łódzkim, któremu przewodniczył od października 1981 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego stanął na czele strajku studentów na Wydziale Prawa i Administracji, a po jego pacyfikacji pozostawał w ukryciu do 5.08.1982 r. W tym czasie zaangażował się w tworzenie konspiracyjnych struktur NZS i NSZZ „Solidarność”, należał do podziemnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej Ziemi Łódzkiej, współorganizował nielegalną działalność wydawniczą, był członkiem redakcji miesięcznika „Jesteśmy”. 
W ramach represji został relegowany z uczelni i powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w jednostce specjalnej w Węgorzewie, skąd zbiegł 8.01.1983 r. Z powodu uchylania się od służby wojskowej Wojskowy Sąd Garnizonowy w Olsztynie 17.11.1983 r. skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności, którą 18.04.1984 r. Sąd Najwyższy podwyższył do lat 2. W Areszcie Śledczym w Łodzi był osadzony od 15.03.1984 r. do 2.08.1984 r. Od 1981 r. do 1984 r. podlegał inwigilacji ze strony organów bezpieczeństwa państwa. W latach 19841989 miał problemy z podjęciem zatrudnienia, a władze oświatowe uniemożliwiły mu powrót na studia. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN