Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wójcik Henryk
Henryk Wójcik
ur. w 1951 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 458/2011

Biogram

Był uczestnikiem protestu robotniczego 25 czerwca 1976 r. w Radomiu. W związku z powyższym został zatrzymany i pobity w trakcie tzw. „ścieżek zdrowia”. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomiu został skazany w trybie przyspieszonym  na 3 miesiące aresztu za nawoływanie pracowników PZPS „Radskór” do strajku i udanie się pod KW PZPR w Radomiu. 10 sierpnia 1976 r. sąd złagodził powyższy wyrok, poprzez zmniejszenie okresu aresztowania do 2 miesięcy. Dnia 25 sierpnia 1976 r. został zwolniony z Aresztu Śledczego w Radomiu. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z podejrzeniem o współpracę z Komitetem Obrony Robotników.  

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej