Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cięciwa Kazimierz

Kazimierz Cięciwa

ur. w 1956 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 211/2018
Biogram
Kazimierz Cięciwa, po 13.12.1981 r., był założycielem Komitetu Ocalenia Solidarności na terenie Wrocławskich Zakładów Przemysłu Nieorganicznego. Zajmował się kolportażem podziemnej prasy, akcjami ulotkowymi, napisami na murach. Został inicjatorem strajków zakładowych, między innymi: 15/16.07.1981 i 29.01.1982 r. 
W 1982 r. założył i wydawł  pismo zakładowe „Superfosfat”. Był wielokrotnie zatrzymywany, 08.05.1982 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie, od 29.08.1982 r. w Nysie, zwolniony 15.10.1982 r. 
Po wyjściu został działaczem Duszpasterstwa Ludzi Pracy, szefem Działu Informacji, organizatorem tzw. mszy za ojczyznę oraz w intencji internowanych w kościele św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu. Uczestniczył w Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej. 
W 1983 r. był współzałożycielem i przewodniczącym Tymczasowej Komisji Zakładowej,  jako przedstawiciel Zakładów Chemicznych: WZPN, Chemitex, Polifarbod 1983 został członkiem Regionalnego Komitetu Strajkowego. 
W latach 1984-1985 i 1988 r. pełnił funkcję komisarza ds. niezależnego obliczania frekwencji wyborczej w wyborach do rad narodowych i Sejmu PRL. Od 1984 r. był przedstawicielem RKS ds. kontaktów z terenem oraz przewodniczył Międzyzakładowym Komitetom Koordynacyjnym Chemików. Dwa lata później został organizatorem kolportażu podziemnej prasy wydawanej przez RKS na terenie Dolnego Śląska.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej