Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jancelewicz Jacek

Jacek Ryszard Jancelewicz

ur. w 1957 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 567/2019
Biogram
Pan Jacek Jancelewicz we wrześniu 1980 r. był przewodniczącym Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Był czynnym uczestnikiem wiecu pod pomnikiem Jana III Sobieskiego w Gdańsku, który miał miejsce 29.11.1980 r. Po ukonstytuowaniu się władz zrzeszenia w styczniu 1981 r., działał w jego strukturach do czasu wprowadzenia stanu wojennego.
Przez okres stanu wojennego wspólnie  z Grzegorzem Bieleckim organizował wykłady dla młodzieży z historii i literatury zwane „Harvardem” w pomieszczeniach parafii św. Mikołaja w Gdańsku. W jego domu drukowano wydawnictwa, m.in. pismo „Przegląd Polityczny”, którego był współredaktorem. 
W latach 1987-1988 miały miejsca liczne przeszukania mieszkania Jacka Jancelewicza z uwagi na przechowywanie przez niego nielegalnych wydawnictw celem ich dalszego kolportażu. W dniu 23.08.1988 r. został zatrzymany przez SB w Gdańsku. Jednak z braku posiadania przy sobie „kompromitujących materiałów” mogących stanowić podstawę do ukarania ww. przez Kolegium ds. Wykroczeń, został zwolniony w tym samym dniu po złożeniu wyjaśnień.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej