Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Madej Franciszek

Franciszek Madej

ur. w 1937 roku w m. Kliny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 514/2013
Biogram
W latach 80. działał w grupie, która na terenie Jastrzębia i Żor drukowała oraz kolportowała ulotki i nielegalne wydawnictwa. Był członkiem składu Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej Górnictwa Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W 1981 i 1988 r. uczestniczył w strajkach w kopalni XXX-lecia PRL. Prowadził działalność w ramach Komitetu Pomocy Internowanym i Aresztowanym, którego był członkiem. W lutym 1982 r. został delegatem na Zgromadzenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej