Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Bazela

ur. w 1950 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2015
Biogram
Pan Ryszard Bazela rozpoczął działalność w NSZZ „Solidarność” we wrześniu 1980 r. Był członkiem Komisji Wydziałowej i Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Elektronicznych „Elwro” we Wrocławiu, a w 1981 r. członkiem Rady Pracowniczej przedsiębiorstwa.    
Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował strajk, a także był członkiem Komitetu Strajkowego w Zakładach Elektronicznych „Elwro”. W 1982 r. współorganizował tam podziemne struktury „Solidarności”, następnie był członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej. W miejscu pracy kolportował podziemne wydawnictwa. Redagował czasopismo „Solidarność Elwro”, w którym, pod pseudonimem „Bezpiecznik”, umieszczał swoje artykuły.    
W związku z prowadzoną działalnością pan Ryszard Bazela w okresie od 30 sierpnia do 3 listopada 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, z którego został zwolniony z powodu powołania do Wojskowego Obozu Specjalnego przy 1 Brygadzie Saperów Wojska Polskiego w Brzegu. W latach 1983 – 1989 był członkiem kierownictwa podziemnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Grabiszynek we Wrocławiu, gdzie redagował czasopismo „Victoria”, w którym, pod pseudonimami „Bezpiecznik” oraz „Rybak”, publikował swoje artykuły.          Od kwietnia 1989 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” we Wrocławiu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności