Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Piekarski Romuald

Romuald Michał Piekarski

ur. w 1954 roku w m. Koszalin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 513/2013
Biogram
Od 1980 r. angażował się w działalność opozycyjną. Jako doktorant na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1980-1981 współpracował z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów oraz zajmował się kolportażem prasy i niezależnych wydawnictw na terenie Poznania i Koła. W trakcie stanu wojennego kontynuował działalność kolporterską. W następnych latach 1984-1985, podczas stażu naukowego na Uniwersytecie Jagiellońskim, utrzymywał kontakty z tamtejszymi niezależnymi środowiskami studenckimi. Jeżdżąc regularnie na trasie Gdańsk-Kraków kolportował wydawnictwa i pisma niezależne. Będąc asystentem w Zakładzie Estetyki i Filozofii XX wieku Uniwersytetu Gdańskiego w latach 80. założył kółko filozoficzne w ramach, którego odbywały się spotkania i dyskusje członków i sympatyków „Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego”. W jego pokoju w Domu Asystenckim odbywały się spotkania uczestników Ruchu. Koordynował działania członków Ruchu i nawiązywał kontakty z czołowymi działaczami opozycji krajowej. Był rozpracowywany przez gdańską Służbę Bezpieczeństwa do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej