Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tokarczuk Antoni

Antoni Justyn Tokarczuk

ur. w 1951 roku w m. Nowa Wieś Lęborska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Antoni Tokarczuk w sierpniu 1980 r. był współorganizatorem strajku okupacyjnego w Zakładach Rowerowych „Predom-Romet” w Bydgoszczy, członkiem Komitetu Strajkowego oraz Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, a od września 1980 r. członkiem NSZZ „Solidarność” pełniącym funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu. W 1981 r. był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” oraz członkiem i sekretarzem Komisji Krajowej. Od października 1980 r. do maja 1981 r. był redaktorem naczelnym niezależnego czasopisma „Wolne Związki”. Za prowadzoną działalność został internowany w okresie od 13.12.1981 r. do 23.12.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku i Warszawie-Białołęce. Po zwolnieniu z internowania do 1987 r. został pozbawiony możliwości wykonywania pracy zawodowej. W latach 1982-1988 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. i poddawany rewizjom. W latach 1983-1988 był działaczem Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy bazylice św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy oraz współorganizatorem i działaczem Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Bydgoszczy. Od 1985 r. współpracował z Regionalną Komisją Koordynacyjną Regionu Bydgoskiego będąc odpowiedzialnym za kontakty ze strukturami „Solidarności” w Gdańsku. W latach 1987-1989 był członkiem Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”, od maja 1989 r. przewodniczącym Regionalnego Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy i członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. 
W 1989 r. współorganizował kampanię wyborczą KO NSZZ „Solidarność”. Przez cały okres prowadzonej działalności inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN