Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Janina Maria Olejarczyk
ur. w 1939 roku w m. Nowy Sącz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017

Biogram

Pani Janina Olejarczyk w 1981 r. pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zabrzu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowała się w pomoc osobom internowanym i ich rodzinom, w latach 1982-1989 współpracowała z Miejskim Komitetem Oporu w Zabrzu, była również kolporterką wydawnictw bezdebitowych, między innymi „Bibuły” i „Tygodnika Mazowsze”. 
W związku z podejrzeniem Pani Janiny Olejarczyk o prowadzenie nielegalnej działalności przeprowadzone zostało przeszukanie mieszkania, kontrolowano korespondencję, przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN