Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janina Maria Olejarczyk

ur. w 1939 roku w m. Nowy Sącz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017
Biogram
Pani Janina Olejarczyk w 1981 r. pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zabrzu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowała się w pomoc osobom internowanym i ich rodzinom, w latach 1982-1989 współpracowała z Miejskim Komitetem Oporu w Zabrzu, była również kolporterką wydawnictw bezdebitowych, między innymi „Bibuły” i „Tygodnika Mazowsze”. 
W związku z podejrzeniem Pani Janiny Olejarczyk o prowadzenie nielegalnej działalności przeprowadzone zostało przeszukanie mieszkania, kontrolowano korespondencję, przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN