Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Borowski

ur. w 1954 roku w m. Wadowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 573/2014
Biogram
Pan Jerzy Borowski był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. Od początku 1982 r. do września 1983 r. w Bielsku-Białej, brał udział w działalności podziemnej, przechowując materiały poligraficzne służące do druku nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez konspiracyjną strukturę o nazwie Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” Trzeci Szereg Region Podbeskidzie. Brał ponadto udział w produkcji i kolportażu  nielegalnych wydawnictw i ulotek na terenie Bielska-Białej 
i innych miejscowości województwa bielskiego. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Biesku-Białej tymczasowo aresztowany w dn. 5 X 1983 r. Z uwagi na stan zdrowia w dn. 24 XII.1983 r. uchylono tymczasowe aresztowanie. Równocześnie z uwagi na swą nielegalną działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” na terenie Bielska-Białej oraz województwa bielskiego zastrzeżono Jerzemu Borowskiemu wyjazdy zagraniczne w latach 1983-1985. Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dn. 25 VII 1984 r. o zastosowaniu względem Pana Jerzego Borowskiego amnestii, umorzono postępowanie karne oraz orzeczono przepadek niektórych dowodów rzeczowych.
Pan Jerzy Borowski pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Trzeci Szereg” (13IV 1982 – 9 VIII 1982; materiały zniszczono) oraz 
w ramach kwestionariusza ewidencyjnego o kryptonimie „Delta” (12 X 1984 – 10 V 1985, materiały zniszczono).
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej