Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mielcarek Tomasz

Tomasz Henryk Mielcarek

ur. w 1965 roku w m. Mogilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013
Biogram
Od 1984 r. zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw, które w dużych ilościach przywoził z Warszawy, a następnie rozprowadzał przy pomocy zaufanych osób w środowisku studenckim i młodzieży szkolnej. Był również aktywnym działaczem Duszpasterstwa Akademickiego oo. Dominikanów w Poznaniu i uczestnikiem antypaństwowych manifestacji. W 1985 r. planował wraz z innymi osobami zakłócenie wyborów do Sejmu PRL poprzez użycie w lokalach wyborczych świec dymnych i petard własnej produkcji. W dniu 8 maja 1986 r. został zatrzymany przez SB na Dworcu Głównym w Poznaniu po przyjeździe z Warszawy, skąd przewoził bezdebitowe pisma (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Kulturę Niezależną”, „Tu i Teraz”) i znaczki „Solidarności”. Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Poznaniu wszczął wobec niego postepowanie w sprawie nielegalnego rozpowszechniania wydawnictw mających na celu wywołanie niepokoju publicznego. W dniu 5 sierpnia 1986 r. został zwolniony z aresztu, a 7 sierpnia 1986 r. Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu na mocy ustawy o amnestii umorzyła śledztwo.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej