Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Ferens

ur. w 1956 roku w m. Aleksandrów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Rozpoczął działalność antykomunistyczną już w latach 70-tych nawiązując kontakt ze środowiskiem Ruchu Obrony Praw Człowiek i Obywatela i rozpowszechniając w latach 1977-1979 otrzymywane w Biłgoraju od Stanisława Schodzińskiego wydawnictwa podziemne, a zwłaszcza wydawaną przez ROPCiO „OPINIĘ”. Tadeusz Ferens był założycielem NSZZ „Solidarność” w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu i w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach, rozpowszechniał w miejscu pracy ulotki i plakaty o treści antykomunistycznej oraz nielegalne wydawnictwa książkowe. Aktywnie uczestniczył w spotkaniach i inicjatywach podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Działał w Duszpasterskim Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej, w którym organizowano pomoc dla osób represjonowanych i w którym spotykali się działacze opozycji. Przy parafii tej funkcjonowały także Diecezjalny Instytut Wyższej Kultury Religijnej (1984 r.) i Studium Katolickiej Nauki Społecznej (1986 r.). Prowadzone były Katolickie Dni Społeczne (1983 r.) i Katolickie Dni Rodziny (1984 r.). Za swoją działalność Tadeusz Ferens był szykanowany przez przełożonych w miejscu pracy oraz przesłuchiwany przez SB. Spowodowało to znaczące pogorszenie stanu zdrowia Tadeusza Ferensa i konieczność odejścia ze służby pożarniczej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków