Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Ferens

ur. w 1956 roku w m. Aleksandrów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Rozpoczął działalność antykomunistyczną już w latach 70-tych nawiązując kontakt ze środowiskiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela i rozpowszechniając w latach 1977-1979 otrzymywane w Biłgoraju od Stanisława Schodzińskiego wydawnictwa podziemne, a zwłaszcza wydawaną przez ROPCiO „OPINIĘ”. Tadeusz Ferens był założycielem NSZZ „Solidarność” w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu i w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach, rozpowszechniał w miejscu pracy ulotki i plakaty o treści antykomunistycznej oraz nielegalne wydawnictwa książkowe. Aktywnie uczestniczył w spotkaniach Stowarzyszenia KAYROS przy klasztorze Ojców Kapucynów w Stalowej Woli, w trakcie których dyskutowano na temat „białych plam” w historii Polski i bieżącej sytuacji politycznej w odniesieniu do  nauki społecznej Kościoła. Za swoją działalność Tadeusz Ferens był szykanowany przez przełożonych w miejscu pracy oraz przesłuchiwany przez SB. Spowodowało to znaczące pogorszenie stanu zdrowia Tadeusza Ferensa i konieczność odejścia ze służby pożarniczej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków