Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wędrowski Mieczysław
Mieczysław Franciszek Wędrowski
ur. w 1934 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016

Biogram

Pan Mieczysław Wędrowski od 1951 r. był zatrudniony jako elektromonter  w Zakładzie Energetycznym w Gdańsku. W grudniu 1970 r. uczestniczył w protestach robotniczych. W sierpniu 1980 r. zorganizował i przewodniczył strajkowi w swoim miejscu pracy. Od 16 sierpnia 1980 r. wszedł w skład plenum Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku, ponadto brał udział w pracach organizacyjnych Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „S” w Gdańsku. W NSZZ „Solidarność” zorganizował Regionalną Sekcję Energetyków. Pan Mieczysław Wędrowski w dniach 14-16 grudnia 1981 r. współorganizował tzw. strajk włoski w Zakładzie Energetycznym w Gdańsku. Następnie zajmował się drukiem i kolportażem czasopism bezdebitowych, m.in. „Łącznika”, „Kontaktu”, „Solidarności Regionu Mazowsze” oraz organizował pomoc rodzinom osób represjonowanych. Ponadto Pan Mieczysław Wędrowski współorganizował podziemne struktury międzyzakładowej „Solidarności” zakładów energetycznych oraz Krajową Sekcję Energetyków. W okresie od 1986 r. do 1989 r. był członkiem Domu Gdańskiego Kapituły Bractwa Oblatów Św. Brygidy. W 1989 r. Pan Mieczysław Wędrowski był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, a rok później został delegatem na II Walny Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej