Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sukowski Tadeusz

Tadeusz Józef Sukowski

ur. w 1937 roku w m. Działdowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
Pan Tadeusz Sukowski, pracownik naukowy Instytutu Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej, od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w swoim miejscu pracy. 
W związku zajmował stanowisko przewodniczącego Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego podjął działalność opozycyjną na bazie zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”. Z uwagi na ten fakt Pan Tadeusz Sukowski był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w okresie od 12 maja 1982 r. do 10 lipca 1982 r.

W okresie od 07.09.1983 r. Pan Tadeusz Sukowski był  inwigilowany w ramach sprawy operacyjnego wyjaśnienia krypt. „Jantar”, prowadzonej przez Wydział WSW 4 Brygady Artylerii Obrony Powietrznej Kraju (akta sprawy zniszczono w 1989 r.). 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej