Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Leszek Michalecki
ur. w 1949 roku w m. Tomaszów Mazowiecki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012

Biogram

Był działaczem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w latach 1982–1988  w Tomaszowie Mazowieckim. Zajmował się m.in. kolportażem wydawnictw opozycyjnych. Uczestniczył w pielgrzymkach i mszach za Ojczyznę. Był członkiem służby porządkowej w czasie wizyty papieża Jana Pawła II w Łodzi w 1987 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

publikacji:

Teresa Zalewska, „Solidarność”. Kalendarium wydarzeń w Tomaszowie Mazowieckim 1980 – 1990
Tadeusz Cielniak, Kalendarium działalności NSZZ „Solidarność”. Powstanie „Solidarności” w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1980-1981.