Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stanisław Zbigniew Witek
ur. w 1952 roku w m. Jawor
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 20/2018

Biogram

Pan Stanisław Zbigniew Witek od 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Okręgowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworze. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował sieć kolportażu wydawnictw podziemnych, uczestniczył w akcjach plakatowych i zbiórkach pieniężnych dla osób represjonowanych. 
Był wielokrotnie zatrzymywany. 3 września 1982 r. został aresztowany za udział w manifestacji zorganizowanej w drugą rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w Jaworze, a następnie skazany na trzy miesiące więzienia. 
W 1989 r. został członkiem Komitetu Obywatelskiego „S” w Jaworze.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności