Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Zbigniew Witek

ur. w 1952 roku w m. Jawor
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 20/2018
Biogram
Pan Stanisław Zbigniew Witek od 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Okręgowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworze. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował sieć kolportażu wydawnictw podziemnych, uczestniczył w akcjach plakatowych i zbiórkach pieniężnych dla osób represjonowanych. 
Był wielokrotnie zatrzymywany. 3 września 1982 r. został aresztowany za udział w manifestacji zorganizowanej w drugą rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w Jaworze, a następnie skazany na trzy miesiące więzienia. 
W 1989 r. został członkiem Komitetu Obywatelskiego „S” w Jaworze.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności