Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Tadeusz Jan Bednarczyk
ur. w 1946 roku w m. Stalowa Wola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015

Biogram

Tadeusz Jan Bednarczyk – pracował jako kierowca w Oddziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stalowej Woli. W zakładzie pracy należał do NSZZ „Solidarność”.
W dniach od 13.12.1981 r. do 4.05.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1985.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN