Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mizera Stefan

Stefan Piotr Mizera

ur. w 1949 roku w m. Bielsko Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Pan Stefan Mizera jako działacz NSZZ „Solidarność” od października 1980 r. był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Żywieckiej Fabryce Sprzętu Szpitalnego „Famed” w Żywcu. 
W latach 1981-1989 prowadził kolportaż pism podziemnych tj. „Drzazga” i „Halny”, które rozprowadzał na terenie zakładu pracy oraz Zakładów Papierniczych Solali w Żywcu. 
W obliczu zmian ustrojowych i wznowienia jawnej działalności  NSZZ „Solidarność" należał do grupy, która w 1989 r. zainicjowała legalizację NSZZ „Solidarność” w żywieckim „Famedzie”. 
W latach 1989-1992 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w ŻFSS "Famed" w Żywcu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków