Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kensy Elżbieta

Elżbieta Zofia Kensy

ur. w 1955 roku w m. Ustrzyki Dolne
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015
Biogram
Podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim podpisała listy protestacyjne przeciw represjom po Czerwcu '76 oraz przeciw zmianom w konstytucji PRL. W latach 1977-1978 działała w Studenckim Komitecie Solidarności w Krakowie, a następnie działalność opozycyjną kontynuowała na terenie Rzeszowa. Od września 1980 r. była członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie. Dnia 23 listopada 1982 r. przedstawiono jej zarzuty, że wbrew postanowieniom dekretu o stanie wojennym przejęła w celu dalszego rozpowszechnienia różnego rodzaju materiały Związku „Solidarność”. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone postanowieniem wiceprokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Krośnie 30 grudnia 1982 r. Od jesieni 1988 r. brała udział w reaktywowaniu struktur „Solidarności” w Pracowniach Konserwacji Zabytków w Rzeszowie. W latach 1982-1988 była rozpracowywana przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN