Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Parys Jan

Jan Stanisław Parys

ur. w 1950 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 106/2017
Biogram
Od 1985 r. był członkiem Polskiej Partii Niepodległościowej. Podczas wyjazdów służbowych i prywatnych, które wówczas odbywał, informował organizacje, środowiska i intelektualistów polonijnych o sytuacji w Polsce. Współpracował między innymi z Janem Marią Bocheńskim- sowietologiem, wykładowcą na uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii. Uczestniczył w spotkaniach „Salonu 101”- utworzonego w 1984 r. przez Małgorzatę Bocheńską w jej domu przy ul. Saskiej 101 w Warszawie, który był miejscem spotkań opozycjonistów i działaczy niepodległościowych. Był inicjatorem spotkania ministrów Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźctwie z opozycjonistami z kraju, które odbyło się w maju 1989 r. w Ramsau w Austrii. W 1989 r. współpracował z redakcją wydawanego w Lublinie pisma „Antyk- Kwartalnik Polityczny Neoprawicy”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN