Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Lech Tomasz Parell
ur. w 1967 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012

Biogram

Był aktywnym członkiem organizacji „Wolność i Pokój” oraz Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego. Brał udział w przygotowywaniu ulotek oraz w kolportażu podziemnych wydawnictw. Uczestniczył w wielu akcjach protestacyjnych na terenie Trójmiasta i Warszawy. Kilkakrotnie był zatrzymywany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, a za udział w manifestacjach był wielokrotnie karany przez Kolegia ds. Wykroczeń. Zastrzeżono mu wyjazdy zagraniczne w okresie od maja 1987 r. do kwietnia 1990 r. Pod koniec lat 80. uczestniczył w akcjach protestacyjnych przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu. Od przełomu 1988/1989 r. był w składzie redakcji „Solidarności” - pisma regionu gdańskiego NSZZ „Solidarność”. W latach 1987-1989 był rozpracowywany przez SB.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN